Трета есенна академия "Реформите в публичната администрация в огледалото на публичния мениджмънт"

сряда, 26 октомври 2016 12:52

Трета есенна академия под надслов „Реформите в публичната администрация в огледалото на публични мениджмънт“ се проведе в университета. Двудневният форум бе организиран от катедра „Публична администрация“ със съдействието на Института по публична администрация (ИПА). В него участваха преподаватели от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, Варненския свободен университет, Техническия университет - София, Югозападния университет - Благоевград, СА „Д. Ценов“ – Свищов, както и представители на държавни институции и неправителствени организации.

На откриването в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. Алън Розенбаум, директор на Института за публично управление и публични услуги към Международния университет във Флорида, Маями, САЩ (FIU),  доц. д-р Поля Кацамунска, зам.-декан по международно сътрудничество на факултет "Управление и администрация".

Доц. Вълков, проф. Статев, проф. Розенбаум, доц. Кацамунска, г-н Иванов (отляво надясно) при откриването на форума

Форумът събира отново и в още по-широк мащаб общността по публична администрация, посочи доц. Вълков. Той се спря на задачите и целите на третата есенна академия, като открои резултатите от първите две издания, фокусирани върху „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” и „Административното  управление в публичния сектор: институционална среда и капацитет“. Тази година си поставяме въпроса: Какво „произвеждаме“ в университетите и отговаря ли то на желанията и търсенията ни като компетенции за  модерната администрация?, определи насоките ръководителят на катедрата. Той конкретизира и целите: подобряване средата на взаимодействие, укрепване на партньорството, обмяна на опит, усъвършенстване на издателската и преподавателската работа.  

Форумът бе открит в голямата конферентна зала на УНСС

Третата есенна академия показва, че едно добро начинание се превръща в традиция, посочи в приветствието си към участниците във форума проф. Статев. Ректорът подчерта, че инициативата на катедра „Публична администрация“, осъществена със съдействието на ИПА, бе подета от сродните катедри на всички университети в страната и вече се проектира на национално равнище. Инициативата постепенно обхваща не само висшите училища, но и всички структури, които са съпричастни към проблемите на публичната администрация, изтъкна проф. Статев.

Ректорът приветства участниците в академията

Ректорът хвърли мост и към четвъртото издание на академията. Той посочи, че местната власт, която сега по думите му е неглижирана, трябва да влезе в полезрението на форума. В местната власт необходимостта от експертиза е по-голяма отколкото за централната власт, заяви той. Проф. Статев изрази убеденост, че третата есенна академия ще роди „пролетни пъпки“ за бъдещи идеи и предложения, а резултатите от нея ще бъдат представени на заинтересованите страни.

Участници в третото издание на академията

Проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на проф. Алън Розенбаум статуетката „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ „за неговия принос в развитието на сътрудничеството между УНСС и Международния университет във Флорида“ (на снимката долу).

Преживяването да работя с колегите от УНСС и да получа тази награда, да бъда тук с моите студенти, споделяйки гостоприемството, познанията и мъдростта на българския народ, е привилегия и чест за мен, благодари проф. Розенбаум.  

Обединението прави силата, напомни Павел Иванов, позовавайки се на широкото представителство на различни институции във форума. Общността на публичната администрация става все по-голяма, резюмира той и благодари на ръководството на УНСС за успешната инициатива и ефективното прилагане на Меморандума за сътрудничество между администрацията на Министерския съвет, ИПА и висшите училища със специалност „Публична администрация“. Павел Иванов изрази надежда, че УНСС ще е домакин на важни срещи и по време на председателството на България на ЕС.

В първия ден на третата есенна академия бяха изнесени доклади, свързани с идентифицирането на ключови компетенции на заетите в публичната администрация, както и със стандартите в обучението на публична администрация и международния опит в сферата. През втория ден бе проведен Лекториум по публичен мениджмънт и обсъдена изследователската работа на докторанти.

Галерия снимки от Трета есенна академия "Реформите в публичната администрация в огледалото на публ ...