УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“

сряда, 26 октомври 2016 9:55

Академичното сътрудничество между УНСС и университета „Джао Тонг“ - Шанхай, обсъдиха ръководството на нашия университет и представители на китайското висше училище.  

В срещата, която е втора по рода си, участваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество.

Проф. Статев запозна китайските гости с възможностите, които УНСС предлага със своите десет бакалавърски програми с преподаване на английски език. Двете страни се обединиха около идеята да се активизира международният обмен на студенти и преподаватели от двата университета, което предстои да бъде официализирано с подписването на  споразумение за сътрудничество по програма „Еразъм+“.

Гостите от Китай - доц. Lingti KONG, директор на отдела за международни връзки, проф. Xiaokang YANG, доц. Feng CHEN, Xunfei LIU и Mingxi DENG - представиха университета „Джао Тонг“, който тази година празнува своя 100-годишен юбилей. Това е един от най-старите и престижни китайски университети с изявен научноизследователски профил и широка гама специалности в областта на социалните и природните науки. В класацията „Times Higher Education” за 2016 г. той е сред десетте най-добри университета. Всяка година „Джао Тонг“ организира 15 летни училища с продължителност 2-3 седмици, в които могат да участват и български студенти.

Галерия снимки от УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“  ...