Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев получи сертификат от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

петък, 21 октомври 2016 14:56

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев получи сертификат за присъединяването на УНСС към Глобалния договор на ООН. Той му бе връчен от Огнян Траянов, председател на Националния съвет на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) при откриването на международната научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“. Такъв сертификат бе връчен и на проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.

За мен е чест и привилегия за поздравя нашите нови членове – УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“ - с пълния респект и уважение за капацитета, знанията, експертната оценка, с които те могат много да допринесат за нашата дейност, поздрави двамата ректори Огнян Траянов. Председателят на НС на БМГД заяви, че новоприсъединилите се членове дават увереност, защото „най-много колективни действия ние разпознаваме чрез образованието и навлизането на науката чрез иновации в бизнеса“.

Ректорът на УНСС проф. Статев (вляво), г-н Траянов и проф. Герджиков

Той определи двата университета като „качествени партньори“, на които ще бъде даден престижа не само като член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, не само за общуване с висшето ръководство на големите български компании и ползването на разработките на БМГД, а и възможността да черпят от една от структурите, наречена "Принципи за образование по отговорно поведение“.

Българската мрежа на Глобалния договор високо цени това, че днешната конференция е организирана от три центъра на експертиза, посочи също г-н Траянов и допълни,  че това е стилът и на работата на БМГД. От своя старт в България през 2003 г. Глобалният договор обединява повече от 140 компании, които споделят принципите му и прилагат социално отговорни практики, стремят се да обменят опит, инициират диалог или партньорства с други лица като правителството, местните власти, работодателските организации, организациите на гражданското общество и академичните институции.

Галерия снимки от Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев получи сертификат от Българската мрежа на Гл ...