Информационна среща с организации-работодатели по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“

петък, 30 септември 2016 11:08 /
Начало:
четвъртък, 06 октомври 2016 15:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

към Междууниверситетския център за развитие на кариерата

 П О К А Н А

 Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка със стартирането на дейностите на проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (http://praktiki.mon.bg/sp), в качеството си на партньор на Министерството на образованието и науката, Университетът за национално и световно стопанство организира информационна среща с организации-работодатели за обсъждане на възможностите и изискванията по проекта. Срещата ще се състои на 6 октомври (четвъртък) от 15.00 часа в голямата конферентна зала на УНСС.

Екипът на проекта от УНСС Ви благодари за интереса и вниманието към организираното събитие. Можете да потвърдите участието си в срещата до 5 октомври на praktiki@unwe.bg.

Предвижда се и организиране на информационна среща със студенти, която ще се състои на 11 октомври (вторник) от 16.00 часа в голямата конферентна зала на УНСС.

Допълнителна информация можете да получите на praktiki@unwe.bg, УНСС партер, кабинет 1011, тел. 02 / 8195 693.