Кръгла маса "Юридическото обучение - проблеми, предизвикателства и перспективи"

вторник, 05 април 2016 13:45 /
Начало:
четвъртък, 12 май 2016 13:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

По повод своята 25-годишнина

Юридическият факултет

организира

кръгла маса

"Юридическото обучение - проблеми, предизвикателства и перспективи"

12 и 13 май, 13.00 ч., голяма конферентна зала на УНСС

Темите на форума:

1. Регулиране на юридическото образование;

2. Бакалавърски и магистърски програми по право;

3. Програми за междууниверситетски обмен;

4. Интердисциплинарно обучение и преподаване на право на студенти от неюридически специалности;

5. Практическо обучение, правни клиники и други добри практики.