Студентски обучителен семинар-дискусия на тема: "Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство"

понеделник, 21 март 2016 11:06 /
Начало:
четвъртък, 24 март 2016 16:00
Край:
Място:
зала 2113
Подробности:

На 24.03.2016 г. в зала 2113 от 16.00 ч. ще се проведе студентски обучителен семинар-дискусия на тема: "Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство". Срещата се организира от ст.пр. д-р Мина Хубенова и бивши, и настоящи студенти и докторанти на УНСС, обучавали се и обучаващи се в момента стипендианти на университета Фридрих - Александър в Ерланген-Нюрнберг и др. в сходни на УНСС направления. Ще се разискват възможностите за финансиране на различните форми на обучение - семестриални, магистратури и докторантури (на Баварския център за висше образование Bayhost, на Австрийското Федерално министерство на науката и изследователската дейност, Швейцарската страна чрез Посолството си в София и др.).
Ще се получат отговори на всички въпроси, отнасящи се до живота и академичното присъствие на българи в немскоговорящите страни. Семинарът се провежда благодарение на любезното съдействие и дългогодишна успешна работа с гореспоменатите институции.