Обучителни курсове за квалификация на академичния състав

четвъртък, 25 февруари 2016 10:56 /
Начало:
Край:
понеделник, 07 март 2016
Място:
Подробности:

Във връзка с изпълнение на годишната Програма за квалификация на академичния състав за тази календарна година се предвижда провеждането на следните обучителни курсове по:

  1. „Руски език“ ниво В1 с 45 астрономически часа;
  2.  „Английски език“ три курса в различни нива: А2, В1 и В2 с продължителност  по 45 астрономически часа всеки;
  3.  „Подготовка и управление на проекти“ с 30 астрономически часа;
  4. „Обучение за работа със съвременни библиотечно-информационни системи“ с 15 астрономически часа;
  5. Exсel два курса за две нива: начинаещи и напреднали с продължителност по 15 часа всеки.

Курсовете по езиците започват от 07.03.2016 година и ще продължат до края на април. След приключване на курсовете по езиците, ще започнат следващите четири курса (месец май).

Курсовете може да се посещават от преподаватели и служители на основен трудов договор и докторанти в редовна форма на обучение в УНСС, като информацията за тях е сведена до всички звена на университета.