Конкурс за студентско есе

понеделник, 22 февруари 2016 12:02 /
Начало:
неделя, 20 март 2016
Край:
Място:
Подробности:

 Представителството на Европейската комисия в България

в сътрудничество с

Института за икономическа политика

организира

 КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ

на тема:

„Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в

България и другите страни членки“

Изграждането на единен цифров пазар е един от ключовите приоритети на Европейска комисия (ЕК) и нейния председател Жан-Клод Юнкер. В съвременните условия на цифровизация на европейските икономики и общества, единният цифров пазар се очаква да генерира допълнителен растеж в рамките на Европейския съюз (ЕС), да създаде нови работни места, особено за младите хора, както и да допринесе за изграждането на икономика, основана на знанието. Според изчисления на ЕК, с премахване на излишните регулации и обединяването на отделните цифрови пазари на 28–те страни членки, общносттa може да спечели допълнително по 415 млрд. евро годишно, което би довело до нарастване на съвкупния брутен вътрешен продукт на ЕС с 3%.

С цел постигане на по-голяма публичност на Стратегията за единния цифров пазар в Европа сред младите хора в България и провокиране на обществен дебат относно възможностите, които единният цифров пазар може да предостави както на фирмите в България, така и в останалите страни членки, Представителството на Европейската комисия в България, в сътрудничество с Института за икономическа политика, организира конкурса за студентско есе.

Критерии за участие:

  • В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше училище в България или в чужбина и са на възраст до 27 години.  

Изисквания към есето:

  • Есето не трябва да надвишава 1500 думи.
  • Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Краен срок:

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 20 март 2016 г. Есета, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

Оценяване на есетата:

Есетата, получени в рамките на конкурса, ще бъдат оценени от независима тричленна комисия от доказани експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите по време на оценяването е гарантирана.

При оценка на есетата комисията ще се ръководи от следните принципи:

  • оригиналност на идеята;
  • яснота на структурата;
  • стил на представянето;
  • значимост на съдържанието;
  • релевантност на направените предложения;
  • приложимост спрямо българските и европейски условия.

За участие в конкурса: Моля, изпратете своето есе, като попълните формуляра за кандидатстване.  

След прецизна оценка от страна на тричленната комисия, ще бъдат отличени трите най-добри есета, а авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на европейските институции!

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската комисия в България и Институт за икономическа политика.

 

За повече информация и въпроси относно конкурса можете да ни пишете на ел. поща: epi@epi-bg.org