Пета международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации"

четвъртък, 11 февруари 2016 8:59 /
Начало:
сряда, 20 април 2016 10:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Факултет „Икономика на инфраструктурата“

Пета международна научна конференция за студенти и докторанти

„Инфраструктура: бизнес и комуникации“

20 април, 10.00 ч., голяма конферентна зала

Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Петият поред форум е приемник на Международната студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации”, в чиито четири прояви участваха над 300 студенти от факултета, както и от чуждестранни висши училища от Франция, Румъния, Полша, Испания и др.  

Петата международна научна конференция за студенти и докторанти (МНКСД) цели осигуряването на форум, на който, наред с оригиналните разработки на студентите от факултета, да се представят и дискутират резултати и от научноизследователската работа на докторанти от различни обучаващи институции в страната и чужбина. Конференцията е фокусирана върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват много аспекти по създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката ни и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.
 
За повече информация: 

http://faculties.unwe.bg/infrastructure/bg/pages/8609/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.html