Пета REDETE конференция

вторник, 02 февруари 2016 12:57 /
Начало:
Край:
сряда, 25 май 2016
Място:
Белград, Сърбия
Подробности:

През октомври/ноември 2016 г. в Белград, Сърбия, ще се проведе петата REDETE (RESEARCHING ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION) конференция, посветена на проблемите на свободната търговия в преходните и развиващите се икономики. Основните дискусионни области ще бъдат:

  • Регулирането на чуждестранните инвестиции;
  • Ролята на чуждестранния капитал;
  • Влиянието на културата върху икономическото развитие ;
  • Приватизацията;
  • Финансите;
  • Корупцията;
  • Предприемачеството;
  • Икономическата либерализация.

По време на конференцията ще бъде организиран семинар за докторанти.
Резюметата на докладите, в обем 300-700 думи, трябва да се представят до 25 май 2016 г. Одобрените до 20 юни участници следва да изпратят своите доклади до 25 юли 2016 г.

Таксата за участник с доклад е 200 EUR, за придружаващ съавтор - 150 EUR, за публикуване (без присъствие) - 150 EUR, за докторанти - 120 EUR.

Сайт на конференцията: www.redete.org