Стипендии на фондация „Константин и Зиновия Кацарови“

четвъртък, 15 октомври 2015 12:56 /
Начало:
Край:
събота, 16 януари 2016
Място:
Подробности:

През 2016-2017 г. фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ към Общия фонд за стипендии към Женевския университет ще предостави стипендии на студенти, които вече са завършили университетското си образование и желаят да повишат своята квалификация, включително като докторанти. Фондацията подпомага и утвърдени учени, които разработват проекти или подготвят публикации по определена тема. Стипендиантите имат възможност да специализират в швейцарски университети, институти, изследователски центрове и други институции с университетски статут.

Крайният срок за изпращане от кандидатите на необходимите документи във фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ е 31 януари 2016 г. Одобрените кандидати ще бъдат писмено уведомени през май 2016 г.

Подробна информация относно условията за  кандидатстване и ползване на стипендиите ще намерите на адрес: http://fonds-katzarov.ch/index_bg.php.

Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ е учредена през 1969 г. по инициатива и с дарителски средства на именития български учен и експерт в областта на правните науки проф.Константин Кацаров. През изминалите оттогава повече от 45 години фондацията е предоставила стипендии на повече от 250 българи във всички области на науката, изкуството и културата. Тя извършва също дарителска дейност.