Конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES)

сряда, 30 септември 2015 11:18 /
Начало:
Край:
петък, 30 октомври 2015
Място:
Подробности:

За шеста поредна година клуб "Млади таланти" ще проведе конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES). Той цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката наука-образование- бизнес.

В конкурса могат да участват млади учени - бакалаври, магистри, докторанти - на възраст между 18 и 35 години. Те могат да кандидатстват както с нови идеи, така и с предложения, развити като дипломна работа, дисертация, научен труд или като участие в национален или международен изследователски проект. Всяка година участниците се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живот.

Конкурсът е разделен на категории:  Автоматика, електроника и електротехника; Компютърни системи и мрежи; Телекомуникационни технологии; Програмиране и софтуер;  Механика и машинни технологии; Нови материали и наноматериали; Роботика;  Биотехнологии и медицински изследвания; Химия; Аграрни технологии; Приложна физика; Електронно управление; Хранително-вкусова промишленост; Контрол на качеството;  Екология и енергетика; Психология и управление на човешки ресурси; Медицинска техника.

Проектът с добра научна обосновка трябва да съдържа ясно и сбито изложение на изследвания научен проблем и точно представяне на връзката между целите и очакваните резултати. От съществена важност е ясната аргументация на потенциала на приложимост на проекта, както и неговата комерсиализация. Най-добрите разработки ще бъдат наградени с участия в международни обучения и инициативи, както и с различни парични и предметни награди.

Повече информация за конкурса и формата за кандидатстване може да намерите на адрес:  http://innofair.cys.bg/yes/registration/

Краен срок за участие: 30 октомври 2015 г.

Авторите на петте най-добри проектни предложения ще представят своите идеи пред широката публика, специалисти и представители на индустрията през ноември 2015 г.