Единадесета международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации"

петък, 25 септември 2015 11:56 /
Начало:
вторник, 15 декември 2015 8:30
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ”

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 Финансово-счетоводен факултет

15 декември 2015 г., 8.30ч., УНСС, голяма конферентна зала

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство с университета на Болоня, Италия; университета на Сплит, факултета по икономика, Република Хърватска; Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна; Луцкия национален технически университет, Украйна; Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София.

Тематични направления:

1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол

3. Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС

Работни езици на конференцията: български, английски и руски

Важни дати:

15 септември 2015 г.

- Краен срок за подаване на онлайн заявка за участие в конференцията на следния адрес: http://www.unwe.bg/11icys/bg/forms/render/3

 15 октомври 2015 г.

- Краен срок за изпращане на доклада (оформен съгласно изискванията) на следния адрес: http://www.unwe.bg/11icys/bg/forms/render/3  

- Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Заплащането се извършва на касата на УНСС или чрез банков превод.

Такса за правоучастие (за външни участници):

Таксата за правоучастие в конференцията за външни лица е 120.00 (сто и двадесет) лв. (с ДДС) за български участници.

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 50.00 (петдесет) евро.

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за правоучастие в 11-та конференция на младите учени”.

Повече информация за конференцията на: http://www.unwe.bg/11icys

ПРОГРАМА