Осма интердисциплинарна научна конференция на тема: "Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015"

вторник, 26 май 2015 13:30 /
Начало:
сряда, 09 септември 2015
Край:
Място:
УОБ - Равда
Подробности:

VIII интердисциплинарна научна конференция на тема:

"Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015" (VSIM:15)

9-13 септември, УОБ - Равда

(Пълен текст на поканата: http://vsim-conf.info)

Конференцията се организира по решение на катедра “Управление” на УНСС и от Българската академична асоциация за симулации и игри (BASAGA). Замислена е като авангардно насочена, в духа на свободния избор, без паралелни секции, със силно дискусионен характер, импровизирана, нискоразходна.

Материалите от конференцията и фотографиите ще бъдат публикувани в електронното научно списание “АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО” (ISSN 1314-0582) на компакт диск и на специално предназначения за списанието уебсайт http://vsim-journal.info. Пълният текст на докладите се очаква да бъде представен в кратък срок след конференцията. Статии, доклади и презентации, представени и обсъдени на конференцията се приемат за публикуване. Статии и доклади, непредставени на конференцията, преминават през процедура на анонимно рецензиране, за да бъдат допуснати за публикуване.

До 10 август очакваме вашите заявки за участие на адрес http://bit.ly/vsim-conf, съдържащи поне заглавие на презентацията, основни ключови думи, автори, контакти.

Основните тематични направления ще бъдат окончателно уточнени на основата на постъпилите заявки за участие. Към момента могат да се посочат:

  1. Футурология: Живеем в експоненциални времена
  2. Преподаване в 21 век: активни методи в обучението
  3. Игрови подход в управлението и обучението
  4. Data science и алгоритми
  5. Финансов инженеринг
  6. Самоорганизация и кибернетика в управленските системи
  7. Актуални теми в стопанското управлението


Лице за контакти
гл. ас. д-р Ангел Марчев,
Тел. +359888444062
Ел. поща: avangard_conf@yahoo.com