Кръгла маса по въпросите на корпоративно управление, устойчиво развитие и разкриване на нефинансова информация

четвъртък, 14 май 2015 13:21 /
Начало:
петък, 15 май 2015 11:00
Край:
Място:
аудитория 2028А
Подробности:

Кръгла  маса

по   въпросите   на   корпоративно  управление, устойчиво   развитие   и  разкриване    на   нефинансова    информация

 15 май, 11.00 ч., аудитория 2028А

Организирането на кръглата маса е посветено на представянето на проучване на тези проблеми от изследователски екип на катедра „МИО и   бизнес“ и на Форума за корпоративно управление.