Национална конференция "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица"

сряда, 22 април 2015 14:35 /
Начало:
вторник, 28 април 2015 10:00
Край:
Място:
хотел "Анел", София
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация – отделение при УНСС,

Институтът за подготовка на служители в международни организации,

Конфедерацията на труда „Подкрепа“,

Областната администрация - Перник и

Регионалният инспекторат по образованието - Благоевград

Ви канят да участвате в

националната конференция

на тема:

“Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“

28 април, 10.00 ч., хотел „Анел“, София

Конференцията е заключителната част на проект, осъществяван с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот“. В този смисъл участниците в конференцията нямат финансов ангажимент.

Основната цел на проекта е свързана със създаване на комплексен инструментариум от методологии и матрици, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица на съответната територия. По време на проекта бяха осъществени редица практически семинарни обучения на представители на общинските и областните администрации от всички 6 района на икономическо планиране у нас, които доказаха, че българската местна администрация има капацитет да разработва местни стратегически документи, когато този капацитет бъде подкрепен с подходящ инструментариум. По проекта пилотно са изготвени и 5 областни плана за превенция и ограничаване на младежката безработица.

На конференцията ще бъдат представени разработените от екипа на проекта методологии и матрици,  както и изготвените областни планове. Събитието цели и поставянето на началото на широкомащабна обществена дискусия за ползата от наличието на специализирани местни стратегически документи, свързани с приоритизирането на проблема с младежката безработица на общинско и областно ниво.   

Регистрацията на участниците ще се проведе от 9:00 до 9:30 часа, а откриването на конференцията ще бъде в 10:00. Всички разходи на участниците, свързани с конференцията, с изключение на пътните до и от мястото на събитието, са за сметка на организаторите.

За потвърждение на участието Ви, моля изпратете попълнен регистрационен формуляр (приложен към настоящата покана) на e-mail: info@itpio.eu най-късно до 17:00 ч. на 24 април. В случай, че Ви е необходима повече информация, можете да се обръщате към Надежда Камбурова на телефон 0886 632 725.

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР