Студентска научна конференция "Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: между обновен световен ред и поредното "завръщане в бъдещето"

петък, 03 април 2015 14:08 /
Начало:
понеделник, 27 април 2015 10:00
Край:
Място:
зала "Тържествена"
Подробности:

Студентска научна конференция

на тема:

„Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят:

между обновен световен ред и поредното „завръщане в бъдещето“

27 април, 10.00 ч., зала "Тържествена"

За втора поредна година САИМО и катедра „Международни отношения“, с подкрепата на Студентския съвет, организират национална студентска научна конференция, на която студенти, магистри и докторанти от утвърдени български университети имат възможността да представят свои изследвания и доклади и да разискват актуални аспекти на международните отношения в днешния глобализиращ се свят. Дискусиите и докладите ще бъдат организирани в три тематични  панела:

Панел I: Традиционни и нови разделителни линии и полета на взаимодействие в Европа и света (Heating up the Cold war recipes or an updated world menu)

Панел II: Изгубени в превода на международните публични комуникации (Much talking, no communication)

Панел III: Актуални измерения на международното сътрудничество и интеграция (Now it takes more than two to tango)

Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в електронно издание с редколегия.

Очакваме вашите заявки за участие. Изпратете приложената апликационна форма до 16 април 2015 г. на един от следните електронни адреса на организаторите на конференцията:

САИМО: office@saimo-bg.org

д-р Мария Бакалова: bakalova@unwe.bg

д-р Пламен Ралчев: ralchev@unwe.eu

д-р Елизабет Йонева: elisabeth@abv.bg

д-р Антонина Хабова: antoninahabova@yahoo.com

 Програмата на конференция ще бъде разпратена на участниците до 22 април 2015 г.

 Изисквания за оформяне и представяне на докладите

1. Максималният обем на доклада е 12-15 страници (1950 знака на страница), вкл. фигури, таблици и библиография.

2. Докладите се изготвят на версия Word 2000 или по-висока.

3. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад по време на конференцията е 12-15 минути.

4. Крайният срок за изпращане на докладите за включване в сборника е 30 май 2015 г.