Програма „Студентски стаж по публични политики и гражданско участие при ИРПС“

понеделник, 16 март 2015 15:33 /
Начало:
Край:
четвъртък, 30 април 2015
Място:
Подробности:

Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ (ИРПС) започва през май 2015 г. програма „Студентски стаж по публични политики и гражданско участие при ИРПС“. Тя е в изпълнение на проект „Когато данните срещнат гражданите (Повишаване капацитета на ИРПС за застъпничество и мониторинг чрез изследване и визуализация на данни от публичните институции)“. Проектът се осъществява от Института с подкрепата на „Програма за подкрепа на НПО в България“ по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Целта на програмата е да бъдат обучени студенти от български висши училища. Младите хора ще получат знания и умения, свързани с различни изследователски подходи за работа с данни. Те ще анализират документи на публичните институции, ще се запознаят с дейността и застъпническите кампании на ИРПС и ще могат да допринесат за тяхното ефективно осъществяване. В резултат на обучението стажантите ще придобият основни знания и умения за работа на НПО-сектора в България в следните области: събиране, обработка, анализ и визуализация на данни от публичните институции; мисия, цели и задачи на НПО, проекти и дейности на ИРПС; застъпничество; мониторинг; доброволчество и набиране на средства; защита на човешките права.

Участници в програмата могат да бъдат студенти в редовна форма на обучение, на възраст между 20-28 години.

Вижте повече на Стажантска програма

Уеб страница на ИРПС www.iped.bg

Лице за контакти:

Ясен Лазаров

Адрес: София, ул. „Струмица“ № 1А, ет. 1, ап. 1

Тел. 02/958 24 33

Е-mail iped@iped.bg  iassen@iped.bg