Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“

четвъртък, 12 март 2015 15:38 /
Начало:
понеделник, 16 март 2015 11:00
Край:
Място:
малка конферентна зала
Подробности:

Заключителна конференция

по проект BG051PO001-3.3.06-0032

„Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2007 – 2013),

с ръководител  проф. д.ик.н. Станка Тонкова,

ще се проведе на

16 март от 11.00 ч. в малката конферентна зала

На конференцията ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта, а ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще връчи наградите на победителите от конкурсите за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика.

Покана

Програма