Конкурс за студентско есе на тема: "Планът за инвестиции за Европа - моята визия за проектите, от които България и Европейският съюз имат нужда"

вторник, 10 февруари 2015 13:58 /
Начало:
Край:
понеделник, 09 март 2015
Място:
Подробности:

 Представителството на Европейската комисия в България

в сътрудничество с

Института за икономическа политика

организира

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ

на тема:

„Планът за инвестиции за Европа – моята визия за проектите, от които България и  Европейският съюз имат нужда“

  През ноември 2014 г. новата Европейска комисия на Жан-Клод Юнкер представи амбициозен План за инвестиции за Европа, който ще бъде на стойност 315 милиарда евро и ще се изпълнява през следващите три години (2015-2017 г.). Tози инвестиционен пакет цели възстановяването на растежа в Европа чрез стимулиране на европейската икономиката, повишаване на нейната конкурентоспособност и създаването на нови работни места.

С цел новият инвестиционен план на комисията “Юнкер” да придобие по-голяма публичност сред младите хора в България и да провокира обществен дебат за възможностите, които той ще предоставя за страната ни и за ЕС, представителството на Европейската комисия в България, в сътрудничество с Института за икономическа политика, организира Конкурс за студентско есе.

Критерии за участие:

  • В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше училище в България или в чужбина и са на възраст до 27 години. 

Изисквания:

  • Есето не трябва да надвишава 1500 думи.
  • Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Краен срок:

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 9 март 2015 г. Есета, подадени след тази дата няма да бъдат разгледани от журито.

Оценяване:

Есетата, получени в рамките на конкурса ще бъдат оценени от независимо тричленно жури от доказали се експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите ще бъде гарантирана.

При оценка на есетата журито ще се ръководи от следните принципи:

  • оригиналност на идеята;
  • яснота на структурата;
  • стил на представянето;
  • значимост на съдържанието;
  • релевантност на направените предложения;
  • приложимост спрямо българските и европейски условия.

За участие в конкурса, моля изпратете своето есе, като попълните формуляра за кандидатстване.

След прецизна оценка от тричленното жури, ще бъдат отличени трите най-добри есета в конкурса. Авторите на трите отличени есета ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на европейските институции! Наградите ще бъдат връчени на 16 април 2015 г. по време на официална церемония лично от г-н Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност", отговарящ за плана за инвестиции за Европа. 

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската комисия в България и Института за икономическа политика.

За повече информация пишете на имейл: epi@epi-bg.org