Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени

петък, 03 октомври 2014 14:54 /
Начало:
четвъртък, 13 ноември 2014
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ”

 Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 Финансово-счетоводен факултет

 13-14 ноември 2014 г., София, УНСС

 

Уважаеми дами и господа,

От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Десетата юбилейна международна научна конференция на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ”, която ще се проведе на 13-14 ноември 2014 г. в УНСС, София.

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети:

-          Университет на гр. Болоня, Италия;

-          Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна;

-          Луцки национален технически университет, Украйна;

-          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София.

Целта на международната конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за десети пореден път, като публикуваните научни резултати от предходните девет конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите учени. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.

Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията.

 

Доц. д-р Силвия Трифонова,

Председател на Организационния комитет

 ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА