Именни стипендии на фондация "Еврика"

петък, 05 септември 2014 9:05 /
Начало:
Край:
сряда, 15 октомври 2014
Място:
Подробности:

Фондация "ЕВРИКА"

България, София 1000, п. к. 615, бул  "Патриарх Евтимий" 1

          

За дванадесета поредна година фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2000 лв. годишно  в  десет области:

  1.    Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2.    Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3.    Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4.    Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5.    Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6.    Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7.    Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  8.    Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
  9.    Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  10.    Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Право на кандидатстване за  стипендиите на фондация „ЕВРИКА"  имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2014/2015 година.

Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" от 01. 09. 2014 г. до 15. 10. 2014 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на фондация „ЕВРИКА" и формуляр по образец /може да се изтегли и от сайта – www.evrika.org/;

2.      Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2014/2015 година;

3.      Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;

4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  (до 3 страници).

ФОРМУЛЯР  

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org