Конкурс за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес

петък, 04 април 2014 16:38 /
Начало:
Край:
четвъртък, 15 май 2014
Място:
Подробности:

Клубът на младия иновативен предприемач (КМИП),
катедра „Предприемачество“ при УНСС,
и Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП)

с финансовата подкрепа
на Банка ДСК

обявяват

КОНКУРС

за най-добър иновативен бизнес план
за стартиране на нов бизнес

Право на участие имат всички студенти на УНСС, бакалавърска и магистърска степен.

Награден фонд:

  • първо място - 5000 лв.
  • второ място - 3000 лв.
  • трето място - 1500 лв.

Победителите ще получат и покана за стаж в Банка ДСК, а  първите десет класирани  – рекламни подаръци.

Етапи на провеждане на конкурса:

I етап:  Заявка за участие с резюме на идеята и бизнес плана (до 3 стр.) – до 13.04.2014 г., 18:00 ч.

Одобрените за участие кандидати ще бъдат уведомени до 15.04.2014 г.

II етап: Краен срок за подаване на завършен бизнес план – 07.05.2014 г.

Класираните на първите десет места ще бъдат уведомени до 12.05.2014 г.

III етап:  Представяне на одобрените бизнес планове и защитата им пред жури на 15.05.2014 г., което ще определи първите три места.

Обем на бизнес плановете: до 25 страници плюс до пет приложения.

Като основа за разработването на бизнес плановете се препоръчва книгата: К. Тодоров, „Бизнес предприемачество“, I и II част, БАРМП, С., 2011 г.

За повече информация:

доц. д-р Костадин Коларов (КП), email: kkolarov@unwe.bg

Емилия Малинова (КМИП), email: cientbg@gmail.com