Дискусия на тема: "Международен мениджмънт - обединени в разнообразието"

четвъртък, 03 април 2014 8:33 /
Начало:
четвъртък, 03 април 2014 9:00
Край:
четвъртък, 03 април 2014 10:30
Място:
зала 4005
Подробности:

Дискусия на тема:

 "Международен мениджмънт – обединени в разнообразието"

гост-лектор Руперт Бейнхауер,

преподавател в FH JOANNEUM - University of Applied Sciences в катедра

"Международен мениджмънт", Грац, Австрия.

 

Дискусията е организирана от СНЦ "ЕГО ПОЛИТИКО" и доц.д-р Мария Пенева,научен секретар на катедра "Икономика на природните ресурси" и

съкоординатор на програма CEEPUS за УНСС.

Лекцията е на английски език.

3 април (четвъртък), 9.00 ч., зала 4005