Дайте тласък на научноизследователската си кариера с пътуващата презентация Euraxess!

четвъртък, 20 март 2014 10:09 /
Начало:
петък, 28 март 2014
Край:
Място:
Подробности:

 

ДАЙТЕ ТЛАСЪК НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА СИ КАРИЕРА С ПЪТУВАЩАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ EURAXESS!

 28 март 2014 г. в двора на СУ „Св. Климент Охридски“

EURAXESS България е част от Европейската мрежа EURAXESS, създадена от Европейската Комисия за съдействие на гостуващи и заминаващи научни изследователи, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията. EURAXESS работи в следните 4 ключови направления:

Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.

Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко.

Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти.

 Поддържа връзките между европейските учени навсякъде по света.

Основният инструмент за предоставяне на актуална и структурирана информация е интернет портала на EURAXESS България, а страниците в LinkedIn и Facebook подпомагат разпространяването на новини и информация за събития.

Порталът е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS – изградени по подобен начин и открити в 39 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура, и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува онлайн над 8000 предложения за изследователска работа от всички страни-членки на EURAXESS.

Освен портала, EURAXESS България има 3 координиращи центъра към Софийски университет, Института за технологии и развитие и Нов български университет. Контактни лица за обслужване на изследователи има към УНСС, ТУ София, ТУ Варна, РУ Русе, Тр.У Ст.Загора, ПУ Пловдив, БАН-ЦУ, МФ”Св.Св.Кирил и Методий”, БСУ Бургас, УНИБИТ София и ИКТ Клъстър, където мобилните изследователи могат да се обърнат със своите въпроси.

Контактно лице към УНСС:

Дорина Кабакчиева

dkabakchieva@unwe.bg