Национален форум "Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014 -2020 г."

вторник, 11 март 2014 10:34 /
Начало:
четвъртък, 13 март 2014 10:00
Край:
Място:
Нaционален дом на науката и техниката
Подробности:

Съюзът на икономистите в България ви кани да участвате в национален форум "Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014 -2020 г", който ще се проведе на 13 март от 10.00 ч. в Нaционалния дом на науката и техниката - София, ул. „Г.С Раковски” 108.

Предвижда се след обща пленарна сесия работата да продължи в три основни панела:

ПАНЕЛ 1: „Икономическите и техническите науки – двигател за динамично и конкурентоспособно развитие на икономиката”;

ПАНЕЛ 2:„Иновации, наука и образование – основен фактор за интелигентен растеж и висока добавена стойност”;

ПАНЕЛ 3:„Актуални задачи пред ФНТС и неправителствените организации за постигане на националните цели за икономическото развитие”

Програма за Панел 1

                                                             с модератор проф. Кръстьо Петков, председател на УС на СИБ                                                                     

14:00 - 14:15 ч.

Реакциите на трудовите пазари на антикризисните стратегии – белгийската ситуация в европейския контекст,   

проф. д-р Жак ВИЛРОКСБелгийски свободен университет

14:15 - 14:30 ч.

Проект на Оперативна програма за развитие на селските райони /2014-2017 г./, д-р инж. Мая НИНОВА, Дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието и горите

14:30  - 14:45 ч.

14.45 - 15.00 ч.

15.00 -15.15 ч.      

Високотехнологични  индустриални паркове – двигател на чуждестранни инвестиции и устойчиви работни места

инж. Пламен ПАНЧЕВ, индустриална зона „Тракия”, Пловдив

Методология за идентифициране и превенция на финансовите и регулаторните рискове в енергетиката, д-р Либерт ЯВАШЕВ

Трансфер на работна сила при организационно преструктуриране –Казусът с „Практикер” ,

д-р Детлеф КУХЕНБЕКЕР,  Интеграл консулт,  Германия

15.15 -15.30 ч.      

Ролята на Съвета за иновации и енергийна ефективност при БТПП за осъществяване на контактите между представители на бизнеса и на науката,  г-н Йосиф АВРАМОВ – БТПП

15.30-15.45ч.        

Промените в политиката на подпомагане на ЕС и влиянието върху отделни сектори на българското земеделие

доц. д-р Божидар ИВАНОВ- Институт за аграрна икономика, Селскостопанска академия – София

Пресконференция

 
За повече информация:
Христина Стойчева
секретар на УС на СИБ
тел. 987 18 47
тел. 0878871847
http://bgeconomist.bg