Финансов механизъм на ЕИП – Фонд за отпускане на стипендии

сряда, 29 януари 2014 10:12 /
Начало:
сряда, 29 януари 2014
Край:
събота, 01 март 2014 17:00
Място:
Подробности:

Министерството на образованието и науката обяви покана за участие на докторанти, преподаватели и административен състав в Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия).

Програмата включва:

  1. Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката”,
  2. Мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество”,
  3. Мярка „Подготвителни визити”.

 

Обявената покана се отнася до Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката”.

За участие в конкурса за Мярка 1 документите се подават в Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) при УНСС (партер, каб. 1003) в срок до 01.03.2014 г.

Кандидатите подават пакета от документи, който могат да намерят на следния адрес:

http://www.unwe.bg/mobility

За мобилността на преподавателите и административния състав е необходимо да се представи писмо-покана от приемащ университет от една от трите държави (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия).

Одобрените и класирани кандидати по Мярка 1 ще осъществяват мобилността в рамките на летен семестър на 2013 – 2014 учебна година.

На участниците в мобилността се предоставя финансова помощ (грант) от програмния оператор – Министерството на образованието и науката.

Повече информация за мерките на програмата, допустимата продължителност на мобилността, необходимите документи и срокове, можете да намерите на адрес:

http://www.mon.bg/below/eeagrants