Пета национална научна конференция за докторанти с международно участие

четвъртък, 28 ноември 2013 16:34 /
Начало:
четвъртък, 05 декември 2013 8:45
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

На 5 декември 2013 г. от 8.45 ч в голямата конферентна зала на УНСС ще се проведе Пета национална научна конференция за докторанти с международно участие на тема: „Стратегическо управление на организациите: от методология към практика на приложение“.

Форумът се провежда в рамките на проект BG051PO001-3.3.06 – 0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и продължава традицията на университета да създава стимулираща среда, която позволява на докторантите да се развиват и да постигнат високи нива на компетентност в избраната от тях научна област.