Приемане на договори за студентски практики

сряда, 13 ноември 2013 13:49 /
Начало:
Край:
понеделник, 30 декември 2013
Място:
Подробности:

Уважаеми колеги,

Във връзка с промени в процеса на приемане на студентски договори и най-вече за облекчаване на процедурата по прием на студентските договори, екипът „Студентски практики” при УНСС предлага на всички студенти, които възнамеряват да подадат документи за практическо обучение, предварително да проверяват съответствието на статуса си  (в системата praktiki.mon.bg) с изискванията на МОН.

Проверката се извършва от Екип „Студентски практики” при УНСС. За целта е необходимо студентите да изпратят запитване на e-mail praktiki_dogovori@unwe.bg, което трябва да съдържа следната информация:

 

Име, презиме, фамилия Факултет Ф. номер
     

ВАЖНО:

  1. ДАННИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПО E-MAIL В ДНИТЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО 13.00 ЧАСА В ЧЕТВЪРТЪК ПРЕЗ СЕДМИЦАТА, ПРЕДХОЖДАЩА ФАКТИЧЕСКОТО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ (КОЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 15 ЧАСА В КАБИНЕТ 2068 НА УНСС).

    Последният ден за прием на документи за студентски практики в УНСС за 2013 г. ще бъде 09.12.2013 (15 часа, кабинет 2068). Първият ден за прием на документи за 2014 г. ще бъде 13.01.2014 (15 часа, кабинет 2068). Уважаеми колеги, през периода от 06.01.2014 до 13.01.2014 можете да подавате вашите заявки за предварително одобрение на договорите.
     
  2. ПРИ СВОЕВРЕМЕННО ИЗПРАЩАНЕ НА ДАННИТЕ, ЕКИПЪТ НА ”СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - УНСС”  ДАВА ОТГОВОР ДО 13.00 ЧАСА В ПЕТЪК.
  3. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЕН ОТГОВОР ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ СТАТУСА НА ПРАКТИКАНТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА МОН, КАНДИДАТЪТ СЛЕДВА ДА ПОДАДЕ ДОГОВОРИТЕ СИ (3 ЕКЗ.) В ПОНЕДЕЛИК ОТ 15 ЧАСА В КАБИНЕТ 2068 НА УНСС.
  4. ПРИ НАЛИЧИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ КАНДИДАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИНСТРУКТИРАНИ ПО E-MAIL КАК ТОЧНО ДА ГИ ОТСТРАНЯТ, ТАКА ЧЕ ДА МОЖЕ БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПОДАДАТ ДОГОВОРИТЕ СИ НА УКАЗАНОТО МЯСТО И В УКАЗАНОТО ВРЕМЕ.