Конкурс за студентско есе на тема: „Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност?“

четвъртък, 10 октомври 2013 9:08 /
Начало:
Край:
сряда, 20 ноември 2013
Място:
Подробности:

Заместник министър-председателят по икономическото развитие на Република България Даниела Бобева инициира провеждане на конкурс за студентско есе на тема: „Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност?“. В навечерието на студентския празник 8 декември ще бъдат наградени трите есета, съдържащи най-ценни идеи за икономическото развитие на страната. Победителите ще получат правото да стажуват един месец в политическия кабинет на заместник министър-председателя и да участват реално в създаването на политики за развитие и растеж на икономиката.

В конкурса имат право да участват български студенти от всички специалности, обучаващи се във висши училища в страната или чужбина, завършили най-малко втори курс.

Есетата ще бъдат подавани  чрез Портала за студентски стажове в държавната администрация на интернет адрес: www.staj.government.bg.  

Там от 10 октомври ще бъдат публикувани всички условия на конкурса. Крайният срок за подаване на текстовете е 20 ноември 2013 г.

Авторитетно жури от представители на държавната администрация, финансовите и академичните среди ще оценява творбите на студентите.

Победителите ще бъдат обявени в навечерието на студентския празник 8 декември. На официална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет ще бъдат връчени сертификатите за участие и грамотите за трите отличени есета. Те ще бъдат публикувани на Портала за студентски стажове.

Важни срокове:

10.10.2013 г. – обявяване на конкурса;

20.11.2013 г. – краен срок за кандидатстване;

20.10 - 01.11.2013 г. – оценяване на есетата;

06.12.2013  г. – награждаване на победителите.

За повече информация:

Тел.+359 2 940 2626/2494

staj@government.bg

Още за конкурса