Заявки за участие в годишната студентска научна сесия под надслов: "160 години проф. Стефан Бобчев"

вторник, 24 септември 2013 13:04 /
Начало:
Край:
петък, 11 октомври 2013
Място:
Подробности:

Годишна студентска научна сесия под надслов:

„160 години проф. Стефан Бобчев“

 

Годишната студентска научна сесия по традиция се провежда ежегодно и тази година тя ще бъде посветена на основателя и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство - проф. Стефан Бобчев и неговата 160-годишнина. Участие в научната сесия ще вземат бакалври, магистри и докторанти, обучаващи се в УНСС.

Студентската научна сесия ще се проведе през октомври в УНСС и ще се осъществи под формата на тематични панели, по време на които студентите ще имат възможност да представят своите разработки пред преподаватели и колеги. Панелите са обособени в разделите Икономика, Финанси, Политически науки, Право и Журналистика.

Основната тема на научните разработки е „Предизвикателства и перспективи пред България на прага на новия програмен период 2014-2020“. Всеки студент определя своя собствена подтема, която отразява определен аспект от посочената основна тема и съответства на дадения панел.

Разработките трябва да бъдат предадени на хартиен носител и изпратени на електронната поща до 25 октомври.

Изискванията към разработките са:

* Обем: 7-10 страници, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.5

* Рецензия от хабилитиран преподавател

* Предават се 2 екземпляра (на електронен и хартиен носител)

Желаещите да участват в годишната научна сесия предварително трябва да подадат заявление за участие до 11 октомври в кабинет 1009 в УНСС (от 10.00 ч. до 16.00 ч.).

Разработките от годишната студентска научна сесията ще бъдат отпечатани в специален сборник.