XXIII международна научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ на тема „Членството на България в ЕС: седемнадесет години по-късно“

понеделник, 24 юни 2024 11:56 /
Начало:
четвъртък, 17 октомври 2024 9:00
Край:
Място:
Голяма и Малка конферентни зали
Подробности:

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД

Повече информация: ТУК