Десето събитие на катедра „Икономика на туризма“ под мотото „БРАНД БЪЛГАРИЯ - гостоприемство в четири сезона“ и представяне на новата специалност в ОКС „бакалавър“ - „Здравен и делови туризъм и икономика“

вторник, 18 юни 2024 16:35 /
Начало:
вторник, 25 юни 2024 11:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

Десето събитие на катедра „Икономика на туризма“ под мотото „БРАНД БЪЛГАРИЯ - гостоприемство в четири сезона“ и

представяне на новата специалност  в ОКС „бакалавър“ - „Здравен и делови туризъм и икономика“ пред медиите, пишещи за туризъм.

25 юни 2024 г. - 11.00 ч.

зала „Тържествена“

Обучението е насочено към предприемачи и служители, които нямат туристическо образование, но имат опит в туризма и работят из цялата страна и извън нея, т.e. то ще бъде дистанционно, в платена форма. 
Хорариумът на обучение е редуциран и насочен към дискусии, анализи, обмен на добри практики и иновативни видео проекти, обучението е  онлайн и е достъпно от всяка точка на света, а платеният прием гарантира класиране по първо желание, което прави специалността изключително конкурентна.