SDSN Youth Bulgaria търси своя екип

петък, 14 юни 2024 14:49 /
Начало:
Край:
сряда, 10 юли 2024
Място:
Подробности:

SDSN Bulgaria, координарана от УНСС, обявява конкурс за студенти, които да се присъединят към новосформираща се младежка организация на Мрежата и които да спомогнат за създаването на устойчив свят за бъдещите поколения.

Мрежата за решения за устойчиво развитие на ООН (англ. Sustainable Development Solutions Network – SDSN) е инициатива, стартирана от Генералния секретар на ООН Бан Ки Мун през 2012 г. с цел мобилизиране на глобален опит около Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Нейната младежка организация SDSN Youth е създадена през 2015 г. от проф. Джефри Сакс, за да постави младите хора в основата на постигането на ЦУР и днес наброява над 3000 членове по целия свят.

През есента на 2024 г. своята дейност ще стартира и SDSN Youth Bulgaria, като за тази цел се търсят младежи, които ще бъдат ангажирани в разработването и разпространението на комуникационна стратегия на мрежата, в организацията на събития и насърчаване на постигането на Глобалните цели на ООН, особено сред младежката и студентска общност в национален, регионален и глобален мащаб.

Бъдещият екип на SDSN Youth Bulgaria ще работи в тясно сътрудничество с глобалната SDSN Youth и ще бъде подкрепяна от SDSN Bulgaria.

Какви са условията, на които трябва да отговарят кандидатите?

  • Да бъдат студенти в университет член на SDSN Bulgaria (https://sdsn.bg/bg/members/)
  • Да имат желание да работят с млади хора от цял свят, с които заедно да търсят решения на предизвикателствата пред постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Какво могат да очакват?

  • Възможност да дадат своя принос за постигането на местни и глобални цели като намаляване на социалните неравенства, бедността и глада по света и негативното влияние на климатичните промени.
  • Възможности за професионално и личностно развитие, включително обучения, пътувания и запознанства с идеалисти и хора със сходни идеи от цял свят.
  • Отворен към нови и креативни идеи и оказването на подкрепа екип.

Процесът на кандидатстване включва попълване и изпращане на онлайн формуляр и последващо интервю. Повече информация за него може да се открие на сайта на SDSN Bulgaria или чрез изпращането на запитване на [email protected].


Краен срок за подаване на кандидатури: 10 юли 2024 г.