Институтът по икономика и политики обявява Конкурс за студентско есе на тема „Дигитални финанси“

четвъртък, 13 юни 2024 11:20 /
Начало:
Край:
петък, 01 ноември 2024
Място:
Подробности:

Институтът по икономика и политики обявява

Конкурс за студентско есе на тема  „Дигитални финанси“.

Есето следва да представи собствената теза на автора по избраната тема,

която да бъде защитена с научни факти и източници. 

Настоящият конкурс има за цел да стимулира научната мисъл, анализ и развитие на придобиваните в Университета знания на студентите.

Допустими за участие са разработки на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС “магистър“ от УНСС.

Срок за предаване на есето: 1 ноември 2024 г. по имейл на Института: [email protected]

Трите най-добри есета ще бъдат обявени и публикувани на сайта на Института.

Повече информация: ТУК