Годишна студентска научна сесия

понеделник, 29 април 2013 8:33 /
Начало:
Край:
петък, 18 октомври 2013
Място:
Подробности:

Годишната студентска научна сесия, която по традиция се провежда ежегодно, през 2013-а ще бъде посветена на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев по повод неговата 160-годишнина. Участие във форума ще вземат бакалaври, магистри и докторанти от университета.

Студентската научна сесия „160 години проф. Стефан Бобчев“ ще се проведе през октомври. Тя ще се осъществи в тематични панели,  обособени в разделите Икономика, Финанси, Политически науки, Право и Журналистика.

Основната тема на научните разработки е  „Предизвикателства и перспективи пред България на прага на новия програмен период 2014-2020“, като всеки студент определя своя собствена подтема, която отразява определен аспект от основната и съответства на дадения панел.

Срок. Разработките трябва да бъдат предадени на хартиен носител и изпратени по електронната поща до 18 октомври.

Изисквания.

•             Обем на разработките: 7-10 страници, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.5

•             Рецензия от хабилитиран преподавател

•             Предават се 2 екземпляра (на електронен и хартиен носител)

Желаещите да участват в годишната научна сесия трябва да подадат заявление за участие в кабинет 1009 в УНСС (от 10 ч. до 16 ч.). Студентите могат да подават своите заявки от 15 април до 15 май и от 17 септември до 4 октомври.

Годишната студентска научна сесията ще завърши с издаването на сборник, в който ще бъдат поместени представените разработки.