Национален конкурс по одит за студенти "Млад одитор"

понеделник, 25 март 2013 11:28 /
Начало:
Край:
понеделник, 15 април 2013
Място:
Подробности:

От 11 март стартира второто издание на конкурса „Млад одитор” – национален конкурс по одит за студенти. Целта на състазанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хода в България, както и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.

Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) съвместно със специализираните одиторски предприятия „HLB България” и „Захаринова и Партньори”. Организаторите подготвят тест и казус за участниците, като това могат да бъдат всички студенти, обучаващи се в областа на счетоводството и финансите. Шестчленно жури ще оцени участниците и ще определи призовата тройка, както и седемте студенти, предложили оригинален подход при решаването на казусите. За първите трима класирани наградите са стипендии за ВУЗФ и  едномесечни стажове в компаниите-организатори. 

„Млад одитор” се провежда ежегодно. През тази година конкурсът ще се проведе в периода март-май 2013 г. 

За повече информация - http://mladoditor.vuzf.bg/