Подбор на автори за списване на студентски вестник за 9 май

понеделник, 28 януари 2013 9:07 /
Начало:
Край:
сряда, 20 февруари 2013
Място:
Подробности:

За втора поредна година Информационното бюро на Европейския парламент в България ще издаде вестник по случай Деня на Европа, 9 май, който ще бъде изцяло списван от студенти. От 23 януари започна процедура за подбор на бъдещите автори, която ще продължи до 20 февруари включително. Условията за участие са кандидатите да са студенти и да изпратят кратък коментарен текст на една от следните две теми "Чува ли се моят глас в Европа?" и "Какво е да си европейски гражданин?" на имейл адрес epsofia@europarl.europa.eu. Материалите трябва да бъдат авторски, на български език и да не надвишават 400 думи.

Избраните студенти, които ще участват в списването на вестника, ще посетят Европейския парламент в Брюксел през март 2013 г., за да се запознаят с институцията и с нейното функциониране и да подготвят своите материали.

Разходите по пътуването се поемат от Информационното бюро на ЕП в България. Авторите няма да получат заплащане за своите материали. Вестникът ще се разпространява безплатно на събитията, организирани от Информационното бюро на ЕП в България за отбелязване на 9 май 2013 г.

Всеки кандидат трябва изрично да упомене в кой университет учи, каква специалност и коя година.

За участие в конкурса се допускат студенти, обучаващи се в колежи и университети на територията на България и Европейския съюз, независимо дали в бакалавърска, магистърска или докторантска степен, редовна или задочна форма.

Победители в конкурси на Информационното бюро на ЕП в България - на Наградата на Информационното бюро на Европейския парламент в България за млади журналисти за 2012 г. и Конкурса за есе по темата за ОСП, както и авторите от предишната година, не се допускат за участие.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в началото на март 2013 година.

За повече подробности вижте приложения Правилник за участие.

Интернет страница на пресслужбата на ЕП - http://www.europarl.europa.eu/news/en/?redirection

Информационно бюро на ЕП в България - http://www.europarl.bg/view/bg/index.html

За контакти:

Теодор Стойчев, пресаташе

e-mail - teodor.stoychev@europarl.europa.eu

тел. (02) 985 35 42, (0878) 85 35 14