Kурс "Глобален мениджмънт и лидерство" в ИСК при УНСС

сряда, 16 януари 2013 13:30 /
Начало:
събота, 26 януари 2013
Край:
Място:
Подробности:

На 26 януари 2013 г. в ИСК при УНСС ще започне курс по Глобален мениджмънт и лидерство. Обучението се извършва по съвместен проект на ИСК при УНСС и асоциацията JICA Alumni.

Главните цели на курса са развитие на глобално мислене и способност за анализиране на сложните процеси в българската икономика в контекста на постоянно изменящата се бизнес среда; усвояване на нови знания, умения и методи за модерно, креативно и иновативно управление чрез изграждане на екип; опознаване на културните сходства и различия в бизнеса и интеграция на културните ценности в стила на бизнес лидерите; възпитаване на съзнание за фирмена социална отговорност характерно за лидерите с цялостен подход. За създаването на истински бизнес лидери със солидна преценка и умения за взимане на решения, курса покрива следните области:

 • Стратегически мениджмънт и предприемачество
 • Бизнес мениджмънт в глобалната среда
 • Управление на маркетинга
 • Мениджмънт на иновациите/ Теория на базисните иновации
 • Потребителско поведение
 • Интегрирани маркетингови комуникации
 • Тотално управление на качеството
 • Умения за комуникация и водене на преговори
 • Бизнес етика и социална отговорност на фирмите
 • Право на интелектуалната собственост
 • Бизнес етика и социална отговорност на фирмите
 • Мениджмънт в Япония и др.

Занятията са място за взаимодействие и креативност, където курсистите са истинските инициатори на идеи, а не просто пасивни слушатели. Разглеждат се новите концепции за управлението и се представят японският мениджърски подход и най-добрите практики.

Преподавателският екип включва високо квалифицирани български и японски преподаватели.

Вниманието и основните усилия в обучението са насочени към:

 • Мениджъри на малки и средни предприятия
 • Предприемачи
 • Специалисти, които се интересуват от съвременните тенденции в управлението, включително представители на юридически лица с нестопанска цел
 • Мениджъри и предприемачи, които имат интерес към съвместна дейност с японски бизнес партньори
 • Студенти, проявяващи интерес към японския опит в областта на мениджмънта

За записване и контакти: ИСК при УНСС, каб. 114, г–н Георги Бетов, тел: 02/868 92 04, GSM 0888 000 241

Виж повече