Информационна среща по проект "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения"

четвъртък, 10 януари 2013 10:00 /
Начало:
четвъртък, 31 януари 2013 9:00
Край:
четвъртък, 31 януари 2013 14:00
Място:
зала 2032А
Подробности:


Проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори,

визионери,таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

31 януари 2013 г., София

Университет за национално и световно стопанство, зала 2032А

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

9.00  –  9.30

Регистрация

 

Първа сесия

9.30 – 9.45

Откриване на срещата

проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта

9.45 – 10.00

Приветствие от проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по НИД на УНСС (очаква се потвърждение)

10.00  – 10.30

Ролята на проект BG051PO001-3.3.06-0032 за подготовката на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие на изискванията на икономиката на знанието

проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта

10.30  – 11.00

Въпроси и обмяна на мнения

11.00  – 11.30

Кафе пауза

 

Втора сесия

11.30  – 12.00

Практически аспекти на изпълнението на проектните дейности

д-р Росица Велинова, координатор на проекта

12.00  – 12.30

Въпроси и обмяна на мнения

12.30  – 12.45

Представяне на резултатите от проведено проучване сред докторантите за степента на удовлетвореност от Дейност 1 „Усвояване и прилагане на нови знания, умения и компетентности“

Албена Узунова, координатор на обучението

12.45  – 13.15

Обмяна на мнения

13.15  – 13.30

Идеи и предложения за Първата научна конференция за докторанти

Обмяна на мнения

13.30– 13.45

Закриване на срещата

По време на първата сесия на участниците в срещата ще бъдат предложени кафе, чай, дребни сладки и малки сандвичи в залата