Дипломиране на випускници от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент

петък, 07 декември 2012 10:01 /
Начало:
сряда, 12 декември 2012 18:00
Край:
Място:
зала "Тържествена"
Подробности:

Вторият випуск магистри от съвместната програма „Европейски бизнес и финанси“ получиха своите български и английски дипломи от УНСС и Нотингам Трент.  Шестнадесетте абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководителя на съвместната магистърска програма от Университета Нотингам Трент доц. Емил Хелиенек, които им връчиха дипломите. На събитието присъства и заместник-ректорът по обучението в ОКС „магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова.

Магистрите с дипломи... ... от УНСС и Нотингам Трент

Подготвяме договор за още по-голям обмен между двата университета и от следващата година започва нова съвместна магистърска програма - "Международен бизнес и мениджмънт", оповести Проф. д.ик.н. Стати Статев. Особено силно е чувството при осъществено дело, което само преди пет години не изглеждаше реално, отбеляза ректорът. Съвместната магистърска програма получи акредитация във Великобритания и в България и обучението започна през януари 2008 г. Дипломата на завършилите програмата е от двата университета – УНСС и университета Нотингам Трент, Великобритания, тя носи подписа и на двамата ректори, каза проф. Статев. „Всичко постигнато наистина е повод за гордост“, изтъкна той.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев

Хората, завършили програмата, се реализират изключително успешно, при това повече от половината започват работа на много високи позиции в България, отбеляза проф. Статев. Стъпалото е много високо и задължава, допълни той. Ректорът посочи, че от българска страна програмата е „защитена“ от най-добрия университет в страната – УНСС, който неотдавна получи втората си поредна най-висока акредитационна оценка и отново е лидер в българското висше образование. А Нотингам Трент е едно от първите висши бизнес училища във Великобритания, така че „общото ниво на дипломата от двата университета се учетворява“, каза ректорът.

Връчването на дипломите бе предавано директно и по една от ефирните телевизии

Трябва да празнувате и да знаете, че всеки прогрес зависи от вас, поздрави магистрите и доц. Емил Хелиенек. По времето на своето обучение студентите имаха и уникалната възможност да се докоснат до разнообразна европейска академична среда, култури и езици, изтъкна той. Обучението в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент е равносилно на обучение в магистърска степен във Великобритания. Завършилите програмата могат да работят като специалисти и експерти в  сферата на националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и др.

Доц. Емил Хелиенек

За всички нас е чест и привилегия да държим магистърските си дипломи!, каза дипломантката-отличничка Лили Иванова, която поздрави преподавателите от името на випуска. Тя получи от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и специална грамота.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчва дипломата на отличничката

В момента 21 български студенти се обучават в "Нотингам Бизнес Скул" към университета "Нотингам Трент". През септември т.г. в Нотингам започна обучението си петият випуск български студенти. Други 27 студенти от шестия випуск на програмата скоро ще завършват своя първи семестър в УНСС. Повечето от магистрите, които получиха дипломите си, вече имат сигурна работа. Завършилите "Европейски бизнес и финанси" са търсени като специалисти и експерти в сферата на националния и международния бизнес, корпоративни дружества, финансови и нефинансови, органи на централната и местната администрация.

Български и английски дипломи... ... връчват проф. Статев и доц Хелиенек
Обща снимка на випуска