Деветнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателства, конфликти, решения"

вторник, 11 юни 2024 17:02 /
Начало:
четвъртък, 07 ноември 2024 10:00
Край:
петък, 08 ноември 2024
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

На 7 и 8 ноември 2024 г. в Голямата конферентна зала

ще се проведе

Деветнадесетата международна научна конференция на младите учени

„Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателства, конфликти, решения", организирана от Финансово-счетоводния факултет

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Това е традиционна научна проява за Факултета и за Университета, утвърдила се в научните среди със своя авторитет, академизъм, високо качество на постигнатите резултати и засилен интерес от практиката.

През всички тези години това събитие успя да се докаже като най-значимият университетски научен форум за изява на младите учени – преподаватели и докторанти, както и на студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".

Участници в международната конференция са млади учени от всички университети в страната, а също така и от редица университети в чужбина. Този международен научен форум е предпочитан също и от изявени специалисти от практиката и от академичните среди за представяне на техните разработки и постижения.

Постигнатите научни резултати от международната конференция на младите учени намират израз в публикуван Сборник с доклади, който е индексиран в Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (Central and Eastern European Online Library – CEEOL).

Съорганизатори на Деветнадесетата международна научна конференция на младите учени  „Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателства, конфликти, решения" са следните университети:

  • Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България;
  • University of Bologna – Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini, Bologna, Italia;
  • University of Split, Faculty of Economics, Business and Tourism, Split, Croatia;
  • Полтавский Университет Экономики и Торговли, Полтава, Украйна;
  • Луцкий Национальны Технический Университет, Луцк, Украйна;
  • University of Rijeka, Faculty of Economics and Business, Rijeka, Croatia;
  • Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje, Republic of North Macedonia.

ПОКАНА


Заявка за участие