Конкурс за разработки "Как Европейският съюз може да подобри представянето си на Балканите"

вторник, 06 ноември 2012 10:01 /
Начало:
Край:
понеделник, 31 декември 2012
Място:
Подробности:

ViEUpoint

Конкурс за разработки

"Как Европейският съюз може да подобри представянето си на Балканите?"

(How can the EU do better in the Balkans?*)

 

  • Имали ли сте някога възможност да оцените ефективността на ЕС във Вашата страна / на Балканите? 
  • Имате ли идея как ЕС следва да подобри представянето си във Вашата страна / на Балканите?
  • Вие сте млад човек (18-30 години) и смятате, че ЕС трябва да чуе гласа Ви?

ViEUpoint е проект, който предлага уникална възможност на млади хора от пет балкански страни да представят разработки с ясен фокус върху анализ и оценка на дейността на Европейския съюз и неговата роля в една от тези държави или в целия регион.

Кой може да участва:

- Младежи на възраст между 18 и 30 години от:Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово и Македония. 

Топ 5:

Петте най-добри разработки ще бъдат публикувани като авторски материали в два вестника и два онлайн портала в Македония, както и в сборник озаглавен  "How can the EU do better in the Balkans?", който ще бъде представен по време на публичен дебат и ще бъде връчен на представители на Европейския съюз.

Парична награда:

Притежателят на най-добрата разработка ще получи парична награда в размер на 200 евро, както и покана за участие в публичния дебат, който ще се проведе на 4 март 2013 г. в Скопие, Македония.

Критерии за оценка на разработките:

1)     Ясен фокус върху представянето на ЕС в дадена страна / региона (можете да се съсредоточите върху една или повече области);

2)     Новаторски и творчески подход;

3)     Фактологична коректност;

4)     Представяне на решения или сценарии за подобрения.

Формат на разработките:

Английски език, обем 1500-2000 думи, шрифт 12 Arial, междуредие 1,5. Разработките трябва да съдържат минимум два цитирани източника на страница.

Разработките трябва да бъдат изпратени на e-mail адрес viEUpoint@gmail.com, придружени от попълнен формуляр за кандидатстване: http://vieupoint.wordpress.com/apply-now

Краен срок: 31 декември 2012 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на януари 2013 г.

За повече информация:

http://vieupoint.wordpress.com/

www.facebook.com/viEUpoint