Студентско състезание по „Управление и Business Agility“

четвъртък, 09 май 2024 13:28 /
Начало:
Край:
неделя, 30 юни 2024
Място:
Подробности:

ПОКАНА

Уважаеми студенти,

С радост ви каним да участвате в специализираното студентско състезание, което се организира от „Business Agility Bulgaria 2024“ в партньорство с Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и ще се проведе в рамките на конференцията Business Agility Bulgaria 2024" на 26 септември 2024 година. Тази уникална инициатива е насочена към студенти с интерес в областта на гъвкавите методики и иновации в бизнеса, както в IT сектора, така и в други индустрии.

Цели и задачи на състезанието

Студентското състезание има за цел да насърчи изследването и анализа на съвременни управленски практики в успешни компании. Вие, като участници, ще трябва да формирате отбори, които да проучат как иновациите и гъвкавостта се прилагат в реална бизнес среда. Основната задача е да идентифицирате и анализирате ключови модели и успешни стратегии за управление, които се използват от компаниите за постигане на успех и бизнес гъвкавост.

! При оценяването на проектите ще бъде даден приоритет и по-висока оценка на отборите, които успеят да проведат своето проучване на място в избраните компании, а не само чрез онлайн средства. Това позволява по-задълбочен анализ и директно наблюдение на модерните практики за управление на компании, бизнес, хора, екипи и продукти.

Какво точно трябва да направите

  1.  Формиране на отбор: съберете група от 3 до 5 студенти и се регистрирайте за участие в състезанието.
  2. Избор на компании за проучване: изберете една или повече компании, които да изследвате. Можете да използвате онлайн ресурси или да осъществите директни контакти с компании в България.
  3. Събиране на данни: проведете подробно проучване на избраните компании, фокусирайки се върху процесите за управление, гъвкавите практики и подходи, механизмите за постигане създаване на иновациите и генериране на бизнес успех в тяхната дейност.
  4. Анализ и съставяне на материал: на базата на събраната информация, съставете аналитичен материал - статия, който да обобщава и анализира откритите управленски модели и практики.

Предаване на проектните разработки

Всички материали трябва да бъдат предадени в писмен формат до 1 септември 2024 година. Материалите ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от професионалисти в областта.

Технически изисквания към проектите

Разработките следва да спазят следните технически изисквания:

  1. Обем на материала: всеки проект трябва да бъде в обем от 10 до 20 страници.
  2. Оформление: Times New Roman, размер на шрифта - 12 пункта, интервал между редовете - 1.5. Всички страници трябва да бъдат номерирани.
  3. Формат на файла: документите трябва да бъдат изпратени във формат Microsoft Word (.docx).
  4. Представяне и защита на проектите: всеки отбор ще трябва да подготви PowerPoint презентация за представяне и защита на своята разработка. Презентациите ще се проведат през септември 2024 г., като конкретните дати и график ще бъдат съобщени допълнително.

Очакваме с интерес вашите иновативни идеи и подходи при разработката на проектите!

Награди и признание

Първите три отбора с най-високи оценки ще получат награди по 1000 лв. Наградите ще бъдат връчени по време на международната конференция „Business Agility Bulgaria”, която ще се проведе в УНСС на 26 септември 2024 г. Най-добре представилите се отбори също ще имат свободен достъп до конференцията, в която ще вземат участие лектори от цял свят. Научете повече за нея ТУК.

Регистрация

За да регистрирате Вашия отбор за участие, моля попълнете онлайн формуляра  не по-късно от 30 май 2024 г.
За въпроси или допълнителна информация, моля да се свържете с координатора на състезанието на имейл: [email protected].

Нека вашето участие в това състезание да бъде не само предизвикателство, но и възможност за развитие и научаване.

Очакваме ви!