Публично представяне на резултатите от анкетно допитване с учебна цел за характера на политическата култура на студентите в УНСС

вторник, 07 май 2024 14:43 /
Начало:
сряда, 15 май 2024 10:00
Край:
Място:
Малка конферентна зала
Подробности:
На 15 май 2024 г. от 10.00 ч. в Малката конферентна зала на УНСС
ще се състои публично представяне на резултатите от анкетно допитване с учебна цел
за характера на политическата култура на студентите в УНСС.
Изследването е свързано с дисциплината „Българска политическа култура",
изучавана от студентите в 4 курс на  специалност „Политология".
Титуляр на учебната дисциплина е доц. д-р Блага Благоева.