Покана за публикации в Годишника на УНСС за 2024 година

четвъртък, 18 април 2024 13:31 /
Начало:
Край:
петък, 31 май 2024
Място:
Подробности:

    

YEARBOOK OF UNWE

URL: https://yearbook.unwe.bg/

ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949

DOI https://doi.org/10.37075/YB

      

Годишник на УНСС (The Yearbook of UNWE) отправя покана за публикации в том 1 и 2 за 2024 година.

Краен срок за приемане на ръкописи – 31 май 2024.  По-рано изпратени статии увеличават възможностите си за включване в изданието.

ГОДИШНИК НА УНСС (THE YEARBOOK OF UNWE) е двойно рецензирано академично издание. Предоставя платформа за обмен на идеи от научната общност в областта на социалните науки. Публикуват се теоретични и емпирични статии и студии в областта на икономиката, администрацията, мениджмънта, правото, политическите науки и други свързани дисциплини. Приемат се предложения само на английски език.  

Годишник на УНСС (The Yearbook of UNWE) приема единствено оригинални изследвания, които не са публикувани преди това и не са подадени едновременно за публикуване в друго издание.

Приемат се статии и студии, които отговарят на техническите изисквания на изданието. Шаблон с тези изисквания може да се изтегли от сайта на изданието, секция “INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ” в word формат. Моля, прочетете инструкциите, преди да изпратите ръкопис.

Предложения за статии и студии се изпращат онлайн след регистрация през интернет платформата на изданието.

Авторите получават отговор от редакцията за получения ръкопис.

Предложените статии и студии преминават през процес на двойно анонимно рецензиране. Редакцията на изданието се стреми да информира авторите за статуса на техния текст до един месец след получените рецензии. Готовите статии и студии, преминали редакция, се включват в предстоящия брой.

Годишник на УНСС (The Yearbook of UNWE) е индексиран в ERIH+, CrossRef, RePec, CEEOL, ROAD, SIS, Google Scholar, J-Gate, EconBiz.

DOI® Number 

Всяка публикация в Годишника на УНСС (Yearbook of UNWE) разполага с DOI® номер. Номерът на изданието е DOI 10.37075/YB

ПРЕДИМСТВА ОТ ПУБЛИКУВАНЕ В ИЗДАНИЕТО

Годишник на УНСС (The Yearbook of UNWE) следва принципите на отворения достъп и осигурява пълен достъп до статиите и студиите веднага след тяхното публикуване.

Изданието предоставя възможност за споделянето на авторските публикации в онлайн библиотеката на SSRN - мултидисциплинарно онлайн хранилище на научни изследвания и свързани с тях материали в базата данни ELSEVIER. Ние улесняваме нашите автори да публикуват/архивират своите научни статии и резюмета безплатно.

Индексирано издание

Рецензирани статии

Бързо публикуване

Професионална редакторска подкрепа

ARTICLE DOI

DOI номерът (CrossRef), който се добавя към статията преди публикуване прави публикацията лесна за откриване и цитиране.

СТАНЕТЕ РЕЦЕНЗЕНТ

Ако проявявате интерес да сте рецензент в изданието, можете да се регистрирате в платформата или ще получите покана за рецензиране.

НЯКОИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ СТАТИИ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.

Можете да се свържете с изданието и редакционния съвет на e-mail: [email protected]