Гл. ас. д-р Мария Николова ще представи монографията си „Управление на кризи в социалните медии“ в Университетската седмица на книгата

понеделник, 08 април 2024 13:20 /
Начало:
четвъртък, 11 април 2024 12:00
Край:
Място:
Библиотека на УНСС, преподавателска читалня
Подробности:

На 11 април 2024 г. от 12.00 часа в Библиотеката на УНСС, в рамките на Университетска седмица на книгата гл. ас. д-р Мария Николова ще представи монографията си „Управление на кризи в социалните медии“.

В монографията са изследвани предимно кризисните ситуации и кризите, които възникват или се развиват в дигитална среда и по-конкретно в социалните медии Facebook, Twitter (X), YouTube, като са предложени някои от възможните дигитални решения и платформи за организиране на комуникационните процеси по време на кризи.