Обучението по МИО – Знания vs. Умения

петък, 05 април 2024 14:15 /
Начало:
петък, 14 юни 2024 14:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности: