Национален конкурс по одит за студенти

сряда, 06 март 2024 11:23 /
Начало:
понеделник, 01 април 2024 17:00
Край:
Място:
Подробности:
Повече информация можете да откриете ТУК.


Състезанието е адресирано към всички студенти, обучаващи се в професионалното направление „Икономика“, от всички университети и колежи в Република България и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение. Конкурсът се провежда на български език.

Конкурсът се провежда в три етапа:

Първи етап – Регистрация.

Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация.

Формата за регистрация се намира ТУК.

Начало – 05 март 2024 г. Край – 01 април 2024 г.

Втори етап – Решаване на тест.

Тестът се състои от 20 въпроса и всеки участник разполага с 30 минути и един опит в рамките на периода, за да реши теста. След изтичане на времето, тестът автоматично се затваря. Успешно решилите теста преминават към трети етап.

Начало - 03 април 2024 г. Край - 01 май 2024 г.

Трети етап – Решаване на казус по одит.

На сайта се публикува казус по одит, за решаването на който студентите имат на разположение два часа.

Начало – 09 май 2024 г. Край – 02 юни 2024 г.