Заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“

събота, 24 февруари 2024 12:51 /
Начало:
вторник, 27 февруари 2024 16:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

Във връзка с приключването на проект BGO5M2OP001-2.016-0004-С01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Ви каним да присъствате на пресконференция на 27.02.2024 г. (вторник) от 16.00 часа в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство.

Стойност на проекта: 4 887 276.24 лв., от които Европейско финансиране - 4 154 184.80 лв. и Национално финансиране - 733 091.44 лв.

Бенефициент по проекта: 

Университет за национално и световно стопанство 

Партньори по проекта:  

1. Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов"; 

2. Бургаски свободен университет; 

3. Национална спортна академия „Васил Левски"; 

4. Сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - „Гласът на българския бизнес"

На пресконференцията ще направим представяне на постигнатите резултати по проекта.

От 17.00 часа е предвиден коктейл с гостите и участниците.

ПОКАНА